Kurs Business Skills – test końcowy

BUSINESS ENGLISH SKILLS COURSE

Zapraszamy do podsumowania i kontroli kompetencji w zakresie Business English Skills. Poniższy test sprawdza stopień opanowania materiału zawartego w 10 lekcjach opublikowanych na naszej stronie. Wyniki testu zostaną Państwu udostępnione indywidualnie na wskazany poniżej adres mailowy. Każda osoba, która uzyska pozytywny wynik (ponad 60% poprawnych odpowiedzi) otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
GOOD LUCK!


THIS IS A MULTIPLE CHOICE TEST.

READ THE QUESTIONS AND CIRCLE THE CORRECT ANSWER.

ONLY ONE ANSWER IS CORRECT.

1.

Which is not a Business Skill:

2.

What does it mean "to mingle"

3.

How would you start a small talk:

4.

How would you interrupt someone else's speech?

5.

Choose the proper ending of the following phrase: "As we were saying earlier, ?"

6.

How would you answer a company's phone:

7.

You want to make sure whether a caller needs more information. What do you say:

8.

How would you finish a phone call:

9.

How would you give a reason of your call:

10.

How would you ask a caller to wait:

11.

How would you inform a caller that you are connecting him / her:

12.

How would you open a formal email if you don't know who are you writing to:

13.

Which phrase is correct:

14.

How would you refer to a previous contact in your email:

15.

Which is a standard phrase to finish an email:

16.

Which formal phrase would you use to give a reason of your email:

17.

How would you ask politely for more information in an email:

18.

How would offer sending more information in an email:

19.

How would you inform the recipient that you are attaching a document to your email:

20.

Complete the following phrase "Hi everyone! I am ????. that so many of you could make it today. Let me ????. by introducing myself.":

21.

Which is not a good idea of starting a presentation in an effective way:

22.

How would you introduce the topic of your presentation?

23.

Which word is missing in this sentence: "I?ve ?????? my presentation into four parts."

24.

How would you introduce a visual in your presentation:

25.

How would you highlight an important information in your presentation:

26.

Which word is missing in this sentence "The blue ????. line represents ?":

27.

What is a "dispute":

28.

Which word is missing in this sentence "We?ve been ?????? to this meeting in order to ? "

29.

Which sentence is an example of probing your partner in negotiations:

30.

Which word is missing in this sentence: "If you ???. to meet our conditions, we will have to claim compensation":