POLITE ENGLISH – FINAL TEST

  POLITE ENGLISH

  Zapraszamy do podsumowania i kontroli kompetencji w zakresie Polite English. Poniższy test sprawdza stopień opanowania materiału zawartego w 9 lekcjach opublikowanych na naszej stronie. Wyniki testu zostaną Państwu udostępnione indywidualnie na wskazany poniżej adres mailowy. Każda osoba, która uzyska pozytywny wynik (ponad 60% poprawnych odpowiedzi) otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
  GOOD LUCK!


  THIS IS A MULTIPLE CHOICE TEST.

  READ THE QUESTIONS AND CIRCLE THE CORRECT ANSWER.

  ONLY ONE ANSWER IS CORRECT.

  1.

  What do the British people mean when saying: 'you must come for dinner':

  2.

  What does the word “fellow” mean:

  3.

  What does “hollow” mean:

  4.

  Which sentence is correct?

  5.

  Which sentence is correct?

  6.

  Which phrase would you use to give someone advice in a polite way:

  7.

  Which sentence is correct?

  8.

  Which spelling is the British spelling?

  9.

  Which sentence is correct?

  10.

  Finish the sentence: I apologize ….. .:

  11.

  Which is not an aim of a performance appraisal:

  12.

  Which sentence is correct?

  13.

  Which word is missing: “I agree with you to a …. , but … . “

  14.

  Which sentence is not a tip for polite and diplomatic language?

  15.

  Who said this: “Most men would rather deny a hard truth than face it.”

  16.

  Which is not the definition of “to deny”:

  17.

  Which sentence is correct.

  18.

  Which sentence expresses a nice “no” to an invitation:

  19.

  Which word does not match the sentence: …. ,I’d be able to, but right now I have to….

  20.

  Which sentence is correct?

  21.

  Which word is missing: "Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a …………………………….. and not giving it."

  22.

  What does “gratitude” mean?

  23.

  Which prepositions go with the phrase: to be grateful ____ someone ____ something.

  24.

  Which word is missing: I am very ___________ that you are considering my problem.

  25.

  Which phrase is very popular for expressing gratitude?

  26.

  Which is not a phrase for expressing gratitude:

  27.

  What does it mean to parry a question?

  28.

  Which sentence you shouldn’t use when answering a difficult question?

  29.

  Which expression can you use to soften an obligation?

  30.

  Finish the saying: Praise in public, criticize in ….. .