Materiały dydaktyczne

W Advantage traktujemy materiały dydaktyczne jako narzędzia pracy – ich podstawowym celem jest pomoc w realizacji ustalonego celu dydaktycznego.

Książki, płyty audio, DVD i MULTI-ROM są starannie wyselekcjonowane spośród najlepszych dostępnych na rynku w taki sposób, aby mogły spełniać wymogi metodyczne oraz programowe określone w projekcie szkolenia.

Decyzja o wyborze materiałów dydaktycznych jest zależna od kilku zmiennych:

  • Zdiagnozowanego profilu grupy;
  • Określonego celu szkolenia;
  • Wybranej metody nauczania.

Wybrane materiały dydaktyczne podlegają weryfikacji metodycznej pod względem spójności z wybraną metodą nauczania – celem tej weryfikacji, przeprowadzanej przez metodyka, jest zapewnienie całkowitej zbieżności stosowanej metody, podręczników oraz materiałów do pracy samodzielnej.

Dzięki uprzejmości wydawnictw: Oxford, MacMillan i Pearson, mamy dostęp do najnowszych pozycji na rynku.

Analizując podręczniki, naszym głównym celem jest znalezienie takich rozwiązań i narzędzi, które z jednej strony spełniają założenia trybu nauki dorosłych w środowisku pracy, a z drugiej – dla nas najistotniejszej – założenie wysokiej skuteczności w nauczaniu języka obcego oraz zbierzności z wybranym kierunkiem metodycznym.