Dydaktyka dla biznesu

Najważniejszą miarą sukcesu w pracy z naszymi Klientami jest efekt. Zawsze zaczynamy od sformułowania oczekiwanych rezultatów a podsumowujemy cykliczne działania wspólną oceną, czy pożądane zmiany w kompetencjach językowych szkolonych osób rzeczywiście zaszły.

Nasza współpraca z klientem przebiega zgodnie z procesem:

Główną przewagą organizacji zajęć w sposób, który proponujemy naszym Klientom jest pełna indywidualizacja.

Dokładna analiza potrzeb pozwala nam zrozumień zarówno oczekiwania firmy, która sponsoruje szkolenie a także indywidualne oczekiwania uczestników zajęć. Zrozumienie kontekstu pozwala nam godzić interesy i działać efektywnie w pozytywnej atmosferze, która również pozytywnie wpływa na efekty nauki.

Ustalamy cel szkolenia oraz czas na realizację, planujemy działania, wybieramy lektora lub zespół lektorów, powstają programy szkoleń zazwyczaj w kontekście realizacji celu krótkofalowego jak i program długoterminowej pracy nad rozwojem kompetencji językowych pracowników firmy. A my – zespół Advantage – nieustannie czuwamy, kontrolujemy, przekazujemy informacje zwrotne – zmieniamy, rozwiązujemy problemy, podążamy za Uczestnikiem i zmieniającymi się potrzebami biznesu.

Plan organizacji nauki tworzony jest w taki sposób, aby być jak najbliżej rzeczywistych potrzeb uczestnika – uwzględniamy przede wszystkim cel i czas na realizację, a także wygodę, dogodne godziny i lokalizację. Wszystko w celu maksymalizacji efektów nauki. Proponujemy rozważenie różnych opcji:

  • Regularne spotkania z lektorem w uzgodnionych interwałach czasowych, np.: 1 lub 2 razy w tygodniu organizowane stacjonarnie lub online.
  • Zajęcia intensywne skumulowane w czasie np.: 5 dni nauki po 6 godzin dziennie organizowane w uzgodnionym miejscu.
  • Program zajęć intensywnych uzupełniony o follow up w postaci cyklicznych spotkań z lektorem, których celem jest utrwalenie efektów nauki.
  • Zajęcia intensywne wyjazdowe polecane szczególnie osobom, które potrzebują 100% oderwania od codziennych obowiązków.