Podsumowanie cyklu szkoleniowego

W Advantage każdy cykl szkoleniowy (umowny semestr) zakończony jest podsumowaniem działań. Zazwyczaj proponujemy, żeby takie podsumowanie było przygotowywane raz na 60 godzin (45′) lub raz na 120 godzin (45′) kursu.

W ramach podsumowania przygotowujemy zestawienia, które umożliwiają wyciągnięcie wniosków na przyszłość z perspektywy firmy (inwestora) jak i uczestnika szkolenia (beneficjenta).

  • Indywidualny raport o postępach każdego uczestnika – raport zawiera ocenę postępów przygotowaną przez lektora prowadzącego zajęcia na podstawie wyników testów sprawdzających. Opcjonalnie wyniki testów wewnętrznych mogą zostać uzupełnione przez testy zewnętrzne.
  • Indywidualny raport o frekwencji dla każdego uczestnika – raport przedstawia historię uczestnictwa w zajęciach w podziale na miesiące.
  • Indywidualna ocena jakości szkolenia (w tym zadowolenie ze współpracy z lektorem) – raport zawiera informacje z prowadzonego monitoringu szkolenia: wyniki ankiet ewaluacyjnych oraz uzupełniających rozmów telefonicznych z kursantami.
  • Ocena pracy lektora przeprowadzona w trakcie hospitacji – raport zawiera ocenę Metodyka dotyczącą pracy lektorów. Jeśli w toku kursu były prowadzone działania naprawcze, również zostaną tu opisane.