EQUAL OPPORTUNITIES

higher level
| subject: PROBLEMS AT WORK
the principle of treating all people the same, and not being influenced by a person's sex, race, religion, etc
 / 'i:kwl ?p?r'tu:n?t?z /
The advert said 'We are an equal opportunities employer'.
Równość szans określa w nowoczesnych społeczeństwach prawo do sprawiedliwego dostępu do różnych życiowych możliwości
go back to this subject's entries