pie chart

higher level
| subject: Types of graphs
a circle which is divided from its centre into several parts to show how a total amount is divided up
/paɪ//tʃɑːt/
This pie chart represents the results of the research.
diagram kołowy; wykres kołowy; wykres sektorowy (graficzna prezentacja, w której wartości procentowe przedstawione są poprzez proporcjonalnych rozmiarów kawałki
go back to this subject's entries