English Online Lessons – Test Yourself

Zapraszamy do sprawdzenia kompetencji w zakresie Business English i wykonania poniższych testów on-line.

Testy weryfikują stopień opanowania materiału zawartego w lekcjach opublikowanych na naszej stronie w ramach kursu English for HR oraz Business English Skills. Wyniki zostaną Państwu udostępnione indywidualnie na wskazany w formularzu adres mailowy. Każda osoba, która uzyska pozytywny wynik (60% poprawnych odpowiedzi) otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Wszystkim, którzy na bieżąco korzystali z opracowanych przez nas materiałów serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zaprocentuje w przyszłości. Już wkrótce rozpoczniemy publikację nowego kursu on-line: English for Special Purposes.

 

  1. Test English for HR
  2. Test Business English Skills
  3. Test English for Special Purposes