Monitoring efektywności

Monitoring szkoleń językowych jest jednym z najważniejszych elementów warunkujących powodzenie całego przedsięwzięcia. Tego typu projekty są długotrwałe, ich efekty rozkładają się w czasie ? nie widać ich od razu, są czasochłonne, wymagają wysiłku i wkładu pracy własnej. Wymienione wyżej czynniki sprawiają, że przez cały czas trwania szkolenia do naszych podstawowych zadań należą zadania monitorujące, które z jednej strony mają kontrolować a z drugiej strony motywować do pracy zarówno uczniów jak i lektorów.

UCZNIOWIE

 

 

LEKTORZY