Jaka metoda jest najlepsza?

CEL SZKOLENIA
PROPONOWANA METODA
Zaczynam od początku, lub zaczynam po długiej przerwie. Najważniejsze jest dla mnie szybkie przełamanie bariery komunikacyjnej. Liczę na szybkie rezultaty.
Metoda komunikacyjna uzupełniona o metodę audiolingwalną.
Moim celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, zwiększanie płynności mówienia, poszerzanie zasobu słownictwa
Metoda komunikacyjna połączona z elementami metody audiolingwalnej i metody bezpośredniej.
Za miesiąc zaczynam pracę w centrali naszej firmy w Londynie, zależy mi na szybkiej poprawie umiejętności z zakresu języka angielskiego. Szacuję, że w tej chwili jestem średniozaawansowany.
Metoda bezpośrednia – TOTAL IMMERSION (totalne zanurzenie w języku)
Pracuję w dziale prawnym – znam dobrze język angielski, ale czasem brakuje mi znajomości specjalistycznego słownictwa i formalnych struktur do zastosowania w dokumentacji służbowej.
Metoda komunikacyjna uzupełniona o metodę gramatyczno-tłumaczeniową (w wybranych okresach przewaga metody gramatyczno-tłumaczeniowej)
Znam dobrze język, ale chcę poszerzyć moje umiejętności w zakresie języka biznesowego, chcę również poszerzyć zasób słownictwa charakterystyczny dla pracy w mojej branży.
Metoda komunikacyjna uzupełniona o elementy metody bezpośredniej i gramatyczno-tłumaczeniowej.
Chcę mieć kontakt z językiem i cały czas rozwijać swoje umiejętności. Zależy mi zarówno na komunikacji w zakresie ogólnym jak i na komunikacji biznesowej.
Metoda komunikacyjna z elementami metody bezpośredniej.

Powyższa lista jest pewnym rodzajem przewodnika – wybór najlepszej metody możliwy jest po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb grupy szkoleniowej, a także indywidualnych potrzeb i możliwość każdego uczestnika grupy.