Kurs Business Skills – test końcowy

  BUSINESS ENGLISH SKILLS COURSE

  Zapraszamy do podsumowania i kontroli kompetencji w zakresie Business English Skills. Poniższy test sprawdza stopień opanowania materiału zawartego w 10 lekcjach opublikowanych na naszej stronie. Wyniki testu zostaną Państwu udostępnione indywidualnie na wskazany poniżej adres mailowy. Każda osoba, która uzyska pozytywny wynik (ponad 60% poprawnych odpowiedzi) otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
  GOOD LUCK!


  THIS IS A MULTIPLE CHOICE TEST.

  READ THE QUESTIONS AND CIRCLE THE CORRECT ANSWER.

  ONLY ONE ANSWER IS CORRECT.

  1.

  Which is not a Business Skill:

  2.

  What does it mean "to mingle"

  3.

  How would you start a small talk:

  4.

  How would you interrupt someone else's speech?

  5.

  Choose the proper ending of the following phrase: "As we were saying earlier, ?"

  6.

  How would you answer a company's phone:

  7.

  You want to make sure whether a caller needs more information. What do you say:

  8.

  How would you finish a phone call:

  9.

  How would you give a reason of your call:

  10.

  How would you ask a caller to wait:

  11.

  How would you inform a caller that you are connecting him / her:

  12.

  How would you open a formal email if you don't know who are you writing to:

  13.

  Which phrase is correct:

  14.

  How would you refer to a previous contact in your email:

  15.

  Which is a standard phrase to finish an email:

  16.

  Which formal phrase would you use to give a reason of your email:

  17.

  How would you ask politely for more information in an email:

  18.

  How would offer sending more information in an email:

  19.

  How would you inform the recipient that you are attaching a document to your email:

  20.

  Complete the following phrase "Hi everyone! I am ????. that so many of you could make it today. Let me ????. by introducing myself.":

  21.

  Which is not a good idea of starting a presentation in an effective way:

  22.

  How would you introduce the topic of your presentation?

  23.

  Which word is missing in this sentence: "I?ve ?????? my presentation into four parts."

  24.

  How would you introduce a visual in your presentation:

  25.

  How would you highlight an important information in your presentation:

  26.

  Which word is missing in this sentence "The blue ????. line represents ?":

  27.

  What is a "dispute":

  28.

  Which word is missing in this sentence "We?ve been ?????? to this meeting in order to ? "

  29.

  Which sentence is an example of probing your partner in negotiations:

  30.

  Which word is missing in this sentence: "If you ???. to meet our conditions, we will have to claim compensation":