Kurs HR – test końcowy

  TEST YOUR LANGUAGE COMPETENCES

  Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie znajomości języka angielskiego branży HR.

  Test sprawdza stopień opanowania materiału zawartego w 10 lekcjach dla praktyków HR opublikowanych na naszej stronie. Wyniki testu zostaną Państwu udostępnione indywidualnie na wskazany poniżej adres mailowy. Każda osoba, która uzyska pozytywny wynik (ponad 60% poprawnych odpowiedzi) otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

  Dla najlepszej osoby przygotowaliśmy nagrodę: Indywidualne Warsztaty Językowe - podsumowujące całość kursu.


  Życzymy powodzenia!


  GOOD LUCK!


  THIS IS A MULTIPLE CHOICE TEST.

  READ THE QUESTIONS AND CIRCLE THE CORRECT ANSWER.

  ONLY ONE ANSWER IS CORRECT.

  1.

  Human Resources is:

  2.

  Which is not a key function of HR Management:

  3.

  What does "to yield" mean:

  4.

  Is: "to manage a sales team and provide leadership towards the achievement of maximum profitability and growth in line with company vision and values. To establish plans and strategies to expand the customer base in the marketing area and to contribute to the development of training and educational programmes for clients and Account Executives.":

  5.

  What is

  not

  a device or method of selection?

  6.

  What does "an asset" mean:

  7.

  Which stage is

  not

  a stage of a training cycle:

  8.

  What is "an instant evaluation":

  9.

  What does "to weigh up" mean

  10.

  What is "a performance appraisal":

  11.

  Which is

  not

  an aim of a performance appraisal:

  12.

  Who is "a peer":

  13.

  What is "a promotion"

  14.

  What is a "a transfer":

  15.

  What is "a termination":

  16.

  What is "redundancy":

  17.

  Which is

  not

  a reason for redundancy:

  18.

  Which is

  not

  a type of redundancy:

  19.

  What is "ageism":

  20.

  What is "an employee turnover":

  21.

  What is "a grievance":

  22.

  What does "bias" mean?

  23.

  What does "bias" mean?

  24.

  What is "a compensation":

  25.

  What is "a recognition":

  26.

  What does "to plummet" mean:

  27.

  Which is

  not

  an element of a personal learning plan:

  28.

  What is "a career development":

  29.

  What is "a commitment":

  30.

  Who is "a vendor":