POLITE ENGLISH – FINAL TEST

POLITE ENGLISH

Zapraszamy do podsumowania i kontroli kompetencji w zakresie Polite English. Poniższy test sprawdza stopień opanowania materiału zawartego w 9 lekcjach opublikowanych na naszej stronie. Wyniki testu zostaną Państwu udostępnione indywidualnie na wskazany poniżej adres mailowy. Każda osoba, która uzyska pozytywny wynik (ponad 60% poprawnych odpowiedzi) otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
GOOD LUCK!


THIS IS A MULTIPLE CHOICE TEST.

READ THE QUESTIONS AND CIRCLE THE CORRECT ANSWER.

ONLY ONE ANSWER IS CORRECT.

1.

What do the British people mean when saying: 'you must come for dinner':

2.

What does the word “fellow” mean:

3.

What does “hollow” mean:

4.

Which sentence is correct?

5.

Which sentence is correct?

6.

Which phrase would you use to give someone advice in a polite way:

7.

Which sentence is correct?

8.

Which spelling is the British spelling?

9.

Which sentence is correct?

10.

Finish the sentence: I apologize ….. .:

11.

Which is not an aim of a performance appraisal:

12.

Which sentence is correct?

13.

Which word is missing: “I agree with you to a …. , but … . “

14.

Which sentence is not a tip for polite and diplomatic language?

15.

Who said this: “Most men would rather deny a hard truth than face it.”

16.

Which is not the definition of “to deny”:

17.

Which sentence is correct.

18.

Which sentence expresses a nice “no” to an invitation:

19.

Which word does not match the sentence: …. ,I’d be able to, but right now I have to….

20.

Which sentence is correct?

21.

Which word is missing: "Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a …………………………….. and not giving it."

22.

What does “gratitude” mean?

23.

Which prepositions go with the phrase: to be grateful ____ someone ____ something.

24.

Which word is missing: I am very ___________ that you are considering my problem.

25.

Which phrase is very popular for expressing gratitude?

26.

Which is not a phrase for expressing gratitude:

27.

What does it mean to parry a question?

28.

Which sentence you shouldn’t use when answering a difficult question?

29.

Which expression can you use to soften an obligation?

30.

Finish the saying: Praise in public, criticize in ….. .