Metoda zorientowana na cel

goal_oriented_method

 

Ponad 10 lat temu kilkoro świadomych specjalistów zebrało swoje doświadczenia na polu edukacji dorosłych i wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki nauczania języków obcych a także biznesowe know-how. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie chcemy budować szkoły językowej. Nasi dorośli Klienci szkołę mają dawno za sobą. Pracujemy ze specjalistami w swoich obszarach, jesteśmy im potrzebni do realizacji konkretnego celu – doskonalenia narzędzia komunikacji jakim jest język obcy, narzędzie ma działać sprawnie, zgodnie z intencją biznesu. Ma być pomocne, a nie utrudniać działania i dodatkowo wywoływać stres. Ten sposób rozumienia nauki języka obcego jest podstawą założeń metodycznych Advantage. Język obcy to po prostu narzędzie komunikacji – nie da się nauczyć go raz na zawsze, praktyka czyni mistrza a jedyna magia w procesie to motywacja.

Doświadczenia współpracy z naszymi Klientami skłoniły nas do nowego spojrzenia na metodologię nauczania. Wiemy, że firma to nie szkoła a kursy typu in-company nie są regularnymi zajęciami akademickimi. Tutaj najważniejsze jest osiągnięcie celu przy jednoczesnej analizie dodatkowych dwóch czynników: czasu i kosztów inwestycji.

Bazując na tych założeniach opracowaliśmy ideę Goal Oriented Method – metoda zorientowana na cel. Teoretyczna baza stworzone w zgodzie z nowoczesnym duchem ….. umożliwia nam realizację szkoleń językowych w formie wielofunkcyjnego narzędzia rozwojowego, którego celem jest intensywna, skupiona na efektach praca nad doskonaleniem kompetencji językowych.

Goal Oriented Method to indywidualne podejście oraz koncentracja na najważniejszych dla uczestnika obszarach z uwzględnieniem czynników takich jak emocje, jakość relacji w procesie dydaktycznym oraz wiedza o uczeniu się.

Skupiamy się na prostych rozwiązaniach:

Motywacja to magia – nieuchronność konieczności używania języka obcego to najlepsza forma zachęty do nauki. We wszystkich pozostałych przypadkach najlepszym motywatorem są jasno określone cele, możliwe do realizacji w krótkim czasie.

Praktyka czyni mistrza – szkolenia językowe powinny skupiać się na praktycznych umiejętnościach. Programy nauczania tworzymy w porozumienia z biznesem. Wbrew powszechnym przekonaniom nie każdy potrzebuje biegłej znajomości języka do wykonywania zawodowych obowiązków. Oznacza to, że nie każdy musi znać i używać całej gramatyki i wszystkich słówek, a nawet może popełniać błędy w komunikacji, a mimo to ocenimy jego kompetencje jako wystarczające do swobodnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Sekret systematyczności – częsty kontakt z językiem w mikrodawkach i przyjemnej formie, ciekawe tematy, łatwe, mobilne narzędzia do nauki to postępy osiągane w niezauważalny, prosty sposób.

Siła pozytywnych emocji – nuda i sztampowe zajęcia to pierwszy zabójca motywacji do nauki. Bez emocji nie ma uczenia się. Co do zasady szukamy pozytywnych emocji, które są efektywniejsze w procesie nauki, ale czasem odrobina stresu może również pozytywnie mobilizować W pozytywnej atmosferze w Advantage dzieje się kontrola postępów i poprawianie błędów. Uczestnik szkolenia potrzebuje informacji zwrotnej i powinien ją otrzymywać na bieżąco. Najszybsze efekty daje nauka na błędach i skuteczna ich eliminacja. Informacja zwrotna zawsze jest przekazywana konstruktywnie i w sposób motywujący do dalszej pracy. Mądrze skonstruowane testy kontrolne są ważną częścią procesu szkoleniowego.

Nic nie jest dane raz na zawsze – warto o tym pamiętać o weryfikować potrzeby szkoleniowe cyklicznie. Nie zawsze odpowiedzią są tradycyjne, regularne lekcje. Warto rozważyć inne możliwości kontaktu z językiem i rozwoju w tym zakresie. Projekty szkoleniowe powinny zmieniać się wraz ze zmianą w biznesie, podążać za pracownikiem i jego potrzebami.

W Advantage wiemy, że firma to nie szkoła i potrafimy odpowiednio ustawić priorytety.