Projektowanie szkolenia

Najważniejszą przewagą kursów typu in-corporate jest możliwość pełnej indywidualizacji procesu dydaktycznego:

  • Wybór najbardziej skutecznej metody nauczania;

  • Wybór najlepszych dla danej grupy (osoby) technik motywacyjnych;

  • Dostosowanie systemu kontroli postępów;

  • Wybór najbardziej interesującej tematyki kursu, zakresu szkolenia;

  • Wybór najlepszych materiałów dydaktycznych.

Wyżej wymienione elementy to najważniejsze punkty analizy potrzeb oraz indywidualnych możliwości kursantów. Analiza przeprowadzana jest przez lektorów Advantage. Po uzyskaniu potrzebnych informacji oraz uzgodnieniu z grupą proponowanych rozwiązań powstaje projekt szkolenia, czyli indywidualny program nauczania. W Advantage każda grupa szkoleniowa pracuje w oparciu o indywidualny projekt szkolenia. Projekt tworzony jest w ciągu pierwszych dwóch tygodni kursu – jest opracowywany przez lektora prowadzącego szkolenie pod kontrolą metodyka. Projekty są weryfikowane w trakcie trwania semestru i uaktualniane minimum raz na 60 godzin kursu. Na podstawie projektu szkolenia zawierane są kontrakty szkoleniowe z kursantami, które w jasny sposób komunikują uzgodnione cele, metody ich osiągnięcia oraz zasady weryfikacji postępów.

Zindywidualizowany program nauczania to efektywne wykorzystanie czasu, szybkie rezultaty i co się z tym wiąże niższe koszty.