Najlepszy lektor, czyli jaki?

W Advantage ostateczną decyzję w sprawie wyboru lektora podejmują kursanci podczas lekcji prezentacyjnej. Zawsze zachęcamy do poznania więcej niż jednego lektora – wtedy mają Państwo porównanie i rzeczywistą możliwość wyboru.

Najlepszy lektor to taki, który został pozytywnie oceniony przez osoby uczestniczące w zajęciach. Nie ma uniwersalnej zasady i prostej odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób wybrać najlepszego lektora ? najważniejsza jest indywidualizacja i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji o wyborze osoby, z którą będziemy widywać się minimum raz w tygodniu.

Zespół lektorów Advantage tworzą ludzie otwarci na wyzwania dydaktyczne typowe dla pracy z wymagającymi Klientami.

Szczególną wagę przywiązujemy do procesu rekrutacji lektorów. W trakcie kilku etapów staramy się jak najdokładniej zweryfikować:

  • Czy osobowość lektora pozwoli mu na łatwą adaptację w środowisku zajęć typu in-corporate?
  • Czy wiedza pozwoli mu na pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnej dydaktyki?
  • Czy umiejętności pozwolą mu na prowadzenie zajęć na odpowiednim poziomie (język) i w odpowiedniej formie (techniki dydaktyczne)?

W Advantage zatrudniamy absolwentów kierunków filologicznych oraz wybijających się studentów ostatnich lat filologii. Wśród Native Speakerów wybieramy osoby z przygotowaniem metodycznym i talentem do prowadzenia zajęć.

Zespół lektorów Advantage systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w konferencjach i warsztatach metodycznych zewnętrznych, a także wewnętrznych organizowanych w ramach Teachers Competitive Advantage (TCA).