Audyt językowy

W Advantage audyt językowy traktujemy jako narzędzie realizacji celów biznesowych Państwa firmy.

Zależnie od oczekiwań naszego Klienta proponujemy następujące rozwiązania:

  • Diagnostyka potrzeb szkoleniowych – celem realizowanego audytu jest analiza faktycznych potrzeb językowych pracowników firmy pod kątem ich dalszego rozwoju a także rozwoju firmy. Stałym elementem tego typu audytu jest weryfikacja poziomu zaawansowania osób, które deklarują udział w projekcie szkoleniowym
  • Diagnostyka poziomu zaawansowania – celem realizowanego audytu jest sprawdzenie poziomu zaawansowania uczestników zajęć przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego. Audyt zakłada realizację testów pisemnych i ustnych oraz opis wyników zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Ten rodzaj audytu stosowany jest również w procesie rekrutacji.
  • Diagnostyka kompetencji językowych – celem realizowanego audytu jest ocena kompetencji językowych koniecznych do wykonywania zadań na określonym stanowisku. Określenie wymaganych kompetencji umożliwia przygotowanie efektywnego programu nauczania, w którym główny nacisk zostanie położony na rozwijanie tych umiejętności językowych, które są niezbędne do skutecznej realizacji zadań zawodowych. W ten sposób firma zyskuje pełną kontrolę nad analizą efektywności prowadzonego projektu. Ten rodzaj audytu bardzo często stanowi uzupełnienie procesu rekrutacji.
  • Diagnostyka postępów – celem realizowanego audytu jest weryfikacja efektywności realizowanych szkoleń językowych. Testy (pisemne i ustne) przeprowadzane w ramach audytu są uzgodnione z programem realizowanym na zajęciach. Opis wyników uwzględnia zakładane cele kursu – każdy Uczestnik otrzymuje indywidualny raport, gdzie wskazujemy osiągnięte kompetencje zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz obszary wymagające poprawy. Rekomendujemy prowadzenie tego typu weryfikacji cyklicznie, ale nie częściej niż co 120 godzin lekcyjnych (45′)

Każdy rodzaj audytu prowadzony jest z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych narzędzi. Możliwe jest opracowanie autorskiego programu audytowania na potrzeby indywidualnego Klienta.

Jeśli zastanawiają się Państwo na wyborem najlepszej dla Państwa opcji zapraszamy do kontaktu ze specjalistą Advantage pod adresem audyt@advantage.asm.pl – po wsłuchaniu się w Państwa potrzeby będziemy mogli przygotować najbardziej odpowiedni program organizacji audytu w Państwa firmie.

Poznaj Europejski System Kształcenia Językowego (CEF)