Audyt językowy

Audyt językowy rozumiemy nie tylko jako ocenę wyjściowych kompetencji językowych i ocenę postępów. Dla nas to narzędzia i rozwiązania wpisane w projekty szkoleń językowych od samego początku, to jest od analizy potrzeb aż do szczęśliwego końca, czyli oceny efektów wspólnej pracy. Dodatkowo proponowane przez nas rozwiązania są bardzo często wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych oraz okresowej oceny pracowników.

Proponowane rozwiązania:

Projekt bez tytułu (11)

Diagnostyka potrzeb szkoleniowych

​Celem realizowanego audytu jest analiza faktycznych potrzeb językowych pracowników firmy pod kątem ich dalszego rozwoju a także rozwoju firmy i oczekiwanych umiejętności zawodowych. Stałym elementem tego typu audytu jest weryfikacja poziomu zaawansowania osób, które będą uczestnikami szkoleń. Wykorzystujemy testy poziomujące online oraz indywidualne rozmowy z metodykiem.​

Projekt bez tytułu (10)

Diagnostyka poziomu zaawansowania​

Celem realizowanego audytu jest sprawdzenie poziomu zaawansowania uczestników zajęć przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego. Audyt zakłada realizację testów pisemnych i ustnych oraz opis wyników zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Uczestnicy audytu otrzymują wyniki w formie indywidualnych raportów z zaznaczonym poziomem zaawansowania, lukami kompetencyjnymi i wskazanymi obszarami do poprawy. Ten rodzaj audytu stosowany jest również w procesie rekrutacji.​

Projekt bez tytułu (13)

Diagnostyka kompetencji językowych

Celem realizowanego audytu jest ocena kompetencji językowych koniecznych do wykonywania zadań na określonym stanowisku. Określenie wymaganych kompetencji umożliwia przygotowanie efektywnego programu nauczania, w którym główny nacisk zostanie położony na rozwijanie tych umiejętności językowych, które są niezbędne do skutecznej realizacji zadań zawodowych. W ten sposób firma zyskuje pełną kontrolę nad analizą efektywności prowadzonego projektu. Ten rodzaj audytu bardzo często stanowi uzupełnienie procesu rekrutacji.​

Projekt bez tytułu (7)

Diagnostyka postępów​

Celem realizowanego audytu jest weryfikacja efektywności realizowanych szkoleń językowych. Testy (pisemne i ustne) przeprowadzane w ramach audytu są uzgodnione z programem realizowanym na zajęciach. Opis wyników uwzględnia zakładane cele kursu – każdy Uczestnik otrzymuje indywidualny raport, gdzie wskazujemy osiągnięte kompetencje zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz obszary wymagające poprawy. Rekomendujemy prowadzenie tego typu weryfikacji cyklicznie, ale nie częściej niż co 120 godzin lekcyjnych (45′).​

Każdy rodzaj audytu prowadzony jest z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych narzędzi. Możliwe jest opracowanie autorskiego programu audytowania na potrzeby indywidualnego Klienta.

Jeśli zastanawiają się Państwo na wyborem najlepszej dla Państwa opcji zapraszamy do kontaktu ze specjalistą Advantage pod adresem renata.kasperek@advantage.edu.pl – po wsłuchaniu się w Państwa potrzeby będziemy mogli przygotować rekomendacje rozwiązań w zakresie organizacji audytu w Państwa firmie.

Poznaj Europejski System Kształcenia Językowego (CEF)