Dydaktyka dla biznesu

Najważniejszą miarą sukcesu w pracy z Klientami jest dla nas efekt. Dlatego zawsze zaczynamy od formułowania oczekiwanych rezultatów a podsumowujemy cykliczne działania wspólną oceną, czy pożądane zmiany w kompetencjach językowych szkolonych osób rzeczywiście zaszły. Nasza współpraca z klientem przebiega zgodnie z procesem:

Główną przewagą organizacji zajęć w sposób, który proponujemy naszym Klientom jest pełna indywidualizacja. Dokładna analiza potrzeb pozwala nam zrozumień zarówno oczekiwania firmy, która sponsoruje szkolenie a także indywidualne oczekiwania uczestników zajęć. Zrozumienie kontekstu pozwala nam godzić interesy i działać efektywnie w pozytywnej atmosferze, która również pozytywnie wpływa na efekty nauki.

Ustalamy cel szkolenia oraz czas na realizację, planujemy działania, wybieramy lektora lub zespół lektorów, powstają programy szkoleń zazwyczaj w kontekście realizacji celu krótkofalowego jak i program długoterminowej pracy nad rozwojem kompetencji językowych pracowników firmy. A my – zespół Advantage – nieustannie czuwamy, kontrolujemy, przekazujemy informacje zwrotne – zmieniamy, rozwiązujemy problemy, podążamy za Uczestnikiem i zmieniającymi się potrzebami biznesu.

Plan organizacji nauki tworzony jest w taki sposób, aby być jak najbliżej rzeczywistych potrzeb uczestnika – uwzględniamy przede wszystkim cel i czas na realizację, a także wygodę, dogodne godziny i lokalizację. Wszystko w celu maksymalizacji efektów nauki. Proponujemy rozważenie różnych opcji:

  • Regularne spotkania z lektorem w uzgodnionych interwałach czasowych, np.: 1 lub 2 razy w tygodniu organizowane stacjonarnie lub online.

  • Zajęcia intensywne skumulowane w czasie np.: 5 dni nauki po 6 godzin dziennie organizowane w uzgodnionym miejscu.

  • Program zajęć intensywnych uzupełniony o follow up w postaci cyklicznych spotkań z lektorem, których celem jest utrwalenie efektów nauki.

  • Zajęcia intensywne wyjazdowe polecane szczególnie osobom, które potrzebują 100% oderwania od codziennych obowiązków.

WIEDZA O UCZENIU SIĘ – SEKRET SYSTEMATYCZNOŚCI

Niedocenianym, a bardzo ważnym elementem procesu szkoleniowego jest wiedza o uczeniu się. Uczestnicy zajęć powinni mieć świadomość, jakie działania przyspieszają postępy i co pomoże im skuteczniej wykorzystać czas poświęcony na naukę. Zarówno HR jak i pracownicy powinni mieć świadomość, że skuteczna nauka to nie tylko lekcje w firmie. Najlepsze i najszybsze efekty przynoszą małe, ale częste kroki. Częsty kontakt z językiem w mikrodawkach i przyjemnej formie, ciekawe tematy, łatwe, mobilne narzędzia do nauki to postępy osiągane w niezauważalny, prosty sposób. Świadomość jak wielką rolę odgrywa systematyczność w kontakcie z językiem daje nam przewagę

  • Wykorzystywania nowych technologii i aplikacji, które urozmaicają zajęcia i ułatwiają naukę, są proste i efektywne: Vocaroo.pl, aplikacje do nauki słówek, np.: fiszkoteka.pl, memrize.com, quizlet.com; aplikacje testujące: getkahoot.com;

  • Angażujące prace samodzielne o charakterze praktycznym, np.: napisanie maila, przygotowanie prezentacji, opracowanie strategii spotkania, taktyki negocjacji;

  • Inspiracje w postaci dodatkowych materiałów do czytania i oglądania – artykuły biznesowe, ale też beletrystyka, filmy i seriale. Jest wiele materiałów do samodzielnej nauki, które są dostępne bezpłatnie i świetnie będą wspomagać proces nauczania. Bardzo ważne jest zachęcanie uczestników zajęć do samodzielności, do odnalezienia własnego sposobu przyjemnej nauki.

 

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

Wbrew powszechnym przekonaniom nie każdy potrzebuje biegłej znajomości języka do wykonywania zawodowych obowiązków. Oznacza to, że nie każdy musi poznać i używać całej gramatyki i wszystkich słówek, a nawet może popełniać błędy w komunikacji. Mimo to z całym przekonaniem możemy ocenić kompetencje komunikacyjne takiego pracownika jako płynne, pozwalające na swobodne wykonywanie obowiązków zawodowych w języku angielskim. W większości sytuacji zawodowych wystarczająca swoboda komunikacyjna to poziom B2, w niektórych sytuacjach wystarczy nawet poziom A2 i B1 z jasno określonymi kontekstami komunikacji (jak wspomniana wcześniej osoba z recepcji). Szkolenia językowe powinny skupiać się na praktycznych umiejętnościach. Programy nauczania powinny być pisane w porozumieniu z biznesem.

Wiedza z zakresu metodyki nauczania języków obcych ale przede wszystkim doświadczenie we współpracy z osobami dorosłym w środowisku pracy doprowadziło nas do wniosku, że najlepsze efekty daje przemyślane i celowe łączenie różnych metod nauczania. W oparciu o założenia eklektyzmu w nauczaniu języków obcych powstało innowacyjne podejście metodyczne Advantage – GOAL ORIENTED METHOD – czyli metoda zorientowana na cel. Wynikiem naszych działań jest intensyfikacja efektów szkolenia i tym samym podniesienie stopy zwrotu z inwestycji dokonywanej przez firmę.

W Advantage za podstawową zasadę przyjmujemy przewagę celu szkolenia nad metodą. Specyfika odbiorcy naszych produktów skłoniła nas do nowego spojrzenia na metodologię nauczania. Wiemy, że firma to nie szkoła a kursy typu in-corporate nie są regularnymi zajęciami akademickimi. Tutaj najważniejsze jest osiągnięcie zakładanego efektu, wartości w postaci nowych, użytecznych kompetencji, przy jednoczesnej analizie dodatkowych dwóch czynników: czasu i kosztów inwestycji.

W pracy z naszymi Klientami wykorzystujemy osiągnięcia nowoczesnej metodyki nauczania języków obcych, ale również psychologii edukacji. Śledzimy nowości, ale pamiętamy również o tradycyjnych metodach, skutecznych w określonych sytuacjach, jak metoda audiolingwalna czy gramatyczno-tłumaczeniowa. Nauczanie to nasza pasja, którą z przyjemnością rozwijamy. Tym większą, kiedy jesteśmy świadkami kolejnych sukcesów naszych Klientów.

Język obcy w pracy ma być narzędziem komunikacji używanym sprawnie i zgodnie z intencją biznesu. Ma być pomocny, a nie utrudniać i dodatkowo wywołać stres. Proces szkoleniowy powinien działać w firmie jako wielofunkcyjne narzędzie rozwojowe. Ważne jest świadome stosowanie technik nauczania, narzędzi, rozwiązań i strategii działania, które będą stymulowały efektywne przyswajane wiedzy. Brzmi skomplikowanie, ale jak w życiu – najlepsze są proste rozwiązania. Warto skupić się na 4 kluczowych elementach: motywacji, praktyce, pozytywnych emocjach i wiedzy o uczeniu się.