Goal Oriented Courses

Goal Oriented Courses to programy szkoleniowe tworzone pod kątem realizacji potrzeb naszych Klientów. Szkolenia zorientowane na cel, który wspólnie chcemy osiągnąć. Efektywne wykorzystanie czasu, szybkie rezultaty i co się z tym wiąże niższe koszty. Jak pracujemy?

Firma to nie szkoła. Nowoczesne metody i narzędzia dydaktyki wykorzystujemy dla rozwoju potencjału pracowników naszych Klientów. Dydaktyka dla biznesu nie jest hasłem marketingowym, a zasadą na której opieramy działania i budujemy zindywidualizowane oferty szkoleniowe.

Oferta Advantage obejmuje organizację szkoleń językowych w różnych wariantach, gwarantując szeroką dostępność oraz różnorodność organizacyjną.

Zależnie od potrzeb i możliwości, Firma może kierować wybrane elementy oferty do określonych grup pracowników budując w ten sposób celową i kierunkową politykę szkoleniową w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby wynikające z procesów biznesowych.

Jesteśmy do dyspozycji i aktywnie uczestniczymy w procesie tworzenia propozycji szkoleniowych. Stale rozwijamy ofertę Advantage szukając nowych, lepszych, łatwiejszych i szybszych dróg do celu!

Zróżnicowane możliwości nauki języków obcych:

Szkolenia tradycyjne

Tradycyjne to znaczy w formie spotkań z lektorem realizowanych stacjonarnie lub online lub w formie łączącej obydwie opcje. Szkolenia grupowe lub indywidualnie, w wybranej intensywności: od spotkań raz w tygodniu po intesywne warsztaty organizowane codziennie. Zakres merytoryczny zgodnie z oczekiwaniami uczestników: język ogólny, język biznesowy, specjalistyczne słwonictwo danej dziedziny lub branży.

Szkolenia typu blended learning

To forma organizacji łącząca spotkania z lektorem z samodzielną nauką z wykorzystaniem narzędzi online lub dodatkowymi warsztatami intensywnymi, sesjami couchingu językowego, wyjazdami językowymi. Plan działań szkoleniowych w tym scenariuszu zakłada kompilację zajęć regularnych z pracą własną uczestnika. W sytuacjach wymagającyh szybkich efektów w czasie proponujemy włączenie wyjazdów szkoleniowych. Wyjazdy organizujemy w stałej współpracy z londyńską szkołą:

Samodzielna nauka

To scenariusz wymagający motywacji po stronie uczestnika - nauka na platformie e-learningowej pod kontrolą administracyjną szkoły. Platformę wybieramy wspólnie z Klientem zależnie od grupy docelowej, poziomów zaawansowania, budżetu szkolenia.