Indywidualizacja

Współpracę z każdym naszym nowym Klientem rozpoczynamy od dogłębnej analizy potrzeb i oczekiwań. Interesują nas trzy perspektywy:

Perspektywa firmy:

 • Założenia biznesowe związane z rozwojem pracowników;
 • Cele do osiągnięcia w ustalonym czasie;
 • Zasady uczestnictwa w projekcie szkoleniowym;
 • Zasady dotyczące weryfikacji osiągniętych postępów i kontrola zwrotu z inwestycji.

Perspektywa grupy szkoleniowej:

 • Określenie profilu grupy szkoleniowej na podstawie analizy potrzeb lub/i diagnostyki kompetencji;
 • Weryfikacja poziomu zaawansowania;
 • Wspólne ustalenie zasad kontroli postępów;
 • Wynegocjowanie wspólnego stanowiska odnośnie słownictwa specjalistycznego.

Perspektywa indywidualnego kursanta:

 • Zestawienie potrzeb grupy z potrzebami indywidualnego kursanta;
 • Weryfikacja poziomu zaawansowania względem grupy;
 • Diagnostyka ewentualnych problemów – propozycja ich rozwiązania;
 • Wybór najlepszych technik pracy (motywacja, wspomaganie pamięci, dodatkowe materiały, dodatkowy czas lektora).

Jak wybrać najlepsze szkolenie? Bardzo prosto? Wystarczy zatrudnić specjalistów, którzy będą potrafili wsłuchać się w Państwa potrzeby, przeprowadzić poprawną analizę i na podstawie wyciągniętych wniosków zaprezentują wachlarz możliwości oraz najlepszych rozwiązań i narzędzi.

Stosowane przez nas narzędzia umożliwiają skuteczne i szybkie przeprowadzenie analizy potrzeb bez konieczności angażowania czasu działu szkoleniowego Państwa firmy.

Kolejnym etapem jest analiza wyników i wyciągnięcie wniosków, które umożliwią nam sformułowanie założeń szkoleniowych. Założenia te mają charakter ramowy i stanowią podstawę do przygotowania indywidualnych programów szkoleniowych dla każdej grupy.

Indywidualizacja procesu nauczania to jedna z podstawowych korzyści organizacji zajęć językowych typu in-corporate.