A GEEK

higher level
| subject: UNUSUAL PERSONALITIES
an enthusiast or expert especially in a technological field or activity
/giːk/
He's such a geek.
człowiek, który dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w jakiejś dziedzinie w stopniu daleko wykraczającym poza zwykłe hobby
go back to this subject's entries