A NERD

higher level
| subject: UNUSUAL PERSONALITIES
a person, especially a man, who is not attractive and awkward or socially embarrassing
/nɜːd/
He was a real nerd in high school - I can't believe he's so handsome now.
negatywne określenie osoby pasjonującej się naukami ścisłymi, informatyką, grami komputerowymi, która równocześnie najczęściej jest nieudacznikiem i introwertykiem
go back to this subject's entries