Kursy i szkolenia językowe

Zapewniamy skuteczne szkolenia językowe, przyjemność nauki i kontrolę nad inwestycją.

Jak pracujemy?

Proces organizacji szkoleń językowych w Advantage został zbudowany w oparciu o skuteczne elementy zarządzania projektowego w połączeniu ze świadomością, że nauka języka obcego to proces wymagający nieustannej troski o niesłabnącą motywację i starań, żeby na zajęcia nie wdarła się nuda i sztampa! W ten sposób zbudowaliśmy ramy organizacyjne oraz opracowaliśmy narzędzia kontroli i monitoringu efektywności w myśl idei Goal Oriented Method.

Najważniejszą miarą sukcesu dla nas jest osiągnięcie określonego przez naszych Klientów celu – zarówno w rozumieniu globalnym z punktu widzenia firmy, jak i celów indywidualnych każdego z naszych Kursantów. Działania organizacyjne muszą być realizowane sprawnie jak w dobrze naoliwionej zębatce. Nasza współpraca przebiega zgodnie z cyklicznie powtarzanym procesem:

KROK 1: Analiza potrzeb szkoleniowych i ustalenie celów

Analiza potrzeb prowadzona jest z wykorzystaniem wystandaryzownych narzędzi. Warto ją powtarzać cyklicznie – przed uruchomieniem nowego semestru szkolenia. Celem jest poznanie faktycznych potrzeb językowych pracowników firmy, pod kątem ich dalszego rozwoju a także biznesowego rozwoju firmy. Wyniki analizy potrzeb wraz z wynikami audytu poziomów zaawansowania pozwalają nam określić cele długofalowe oraz te do osiągnięcia w najbliższym roku. Na tym etapie ustalamy również terminy i zasady ich weryfikacji. Ważne jest dla nas, aby określone cele były realne do osiągnięcia, pokazujemy perspektywę i przekładamy nowe umiejętności na zauważalne w praktyce korzyści zawodowe. Dbamy o to, aby każda z zaangażowanych w szkolenia stron (uczestnik, HR, firma, lektor) rozumiała wzajemnie swoje oczekiwania.

KROK 2: Przygotowanie kadry lektorskiej.

Dobrze dobrana kadra lektorska gwarantuje sukces szkolenia. Lektorzy są dobierani indywidualnie do każdej grupy w trakcie kilkuetapowego procesu rekrutacyjnego, a ostateczna decyzja leży po stronie uczestników. W Advantage bardzo dużą wagę przywiązujemy do ciągłego doskonalenia zespołu lektorów pracujących dla Państwa – każdy lektor bierze udział w szkoleniach organizowanych w ramach Teachers Competitive Advantage (TCA). Czytaj więcej

KROK 3: Opracowanie indywidualnych projektów szkoleń językowych.

Każda grupa szkoleniowa pracuje w oparciu o indywidualny projekt szkolenia. Projekt, czyli indywidualny program nauczania tworzony jest na podstawie analizy potrzeb grupy oraz analizy indywidualnych możliwości kursantów. W ramach projektu ustalone zostają: metoda nauczania, techniki wspomagające, zakres materiału a także narzędzia pracy, czyli materiały dydaktyczne. Czytaj więcej

KROK 4: Realizacja szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zajęcia językowe realizowane są zgodnie ze wspólnie ustalonym planem: terminy zajęć są dostosowane do możliwości uczestników i jeśli tylko jest to możliwe, są elastyczne. Elastyczność terminów daje możliwość zachowania odpowiedniej częstotliwości zajęć, co gwarantuje odpowiednie efekty. Harmonogram szkolenia określa terminy testów, przerwy w nauce itd., uwzględniając przy tym tryb pracy firmy.

KROK 6: Monitoring szkolenia.

Monitoring szkolenia w Advantage to system zintegrowanych działań zapewniających kontrolę nad przebiegiem i efektywnością projektu szkoleniowego. Główną ideą jest gromadzenie danych na temat realizowanego projektu w celu umożliwienia podjęcia właściwych działań w sytuacjach problemowych, wymagających wdrożenia działań naprawczych. Cyklicznie realizowany monitoring tworzy stabilną ramę organizacyjną, która daje naszym Klientom pewność zwrotu z inwestycji. Czytaj więcej

KROK 7: Pokazanie efektu – podsumowanie działań

Zakończenie cyklu szkolenia to czas na przedstawienie uczestnikom szkolenia i firmie podsumowania oraz raportów z uzyskanych efektów. Dzięki stale prowadzonemu monitoringowi możemy wspólnie omówić szczegółowe podsumowanie. Celem jest pokazanie efektów, co udało się osiągnąć i jakie ma to przełożenie na rozwój biznesu, na zadowolenie uczestników zajęć. To również czas na wyciągnięcie wniosków, które umożliwią doskonalenie słabszych elementów projektu w kolejnych etapach. Realizujemy nasze projekty w duchu partnerstwa, umożliwia nam to poznanie organizacji Klienta i opracowanie rekomendacji co do kierunków rozwoju w zakresie szkoleń językowych w przyszłości.