Monitoring efektywności szkolenia

Monitoring szkolenia w Advantage to system zintegrowanych działań zapewniających pełną kontrolę nad przebiegiem i efektywnością projektu szkoleniowego. Główną ideą jest gromadzenie danych, na temat realizowanego projektu, w celu umożliwienia podjęcia właściwych działań w sytuacjach problemowych, wymagających działań naprawczych.

Trzy podstawowe zasady realizacji monitoringu w Advantage to:

  • Cykliczność;
  • Unifikacja stosowanych narzędzi;
  • Standaryzacja interpretacji wyników.

Monitoring szkolenia to następujące bloki działań:

  • Kontrola postępów każdego uczestnika szkolenia;
  • Kontrola frekwencji na zajęciach;
  • Ewaluacja zadowolenia uczestników z zajęć i ze współpracy z lektorem;
  • Kontrola realizacji zaakceptowanego programu w każdej grupie;
  • Kontrola pracy lektorów.

Cyklicznie realizowany system działań monitorujących tworzy stabilną ramę organizacyjną, która daje naszym Klientom pewność zwrotu z inwestycji.

Działania monitorujące mają dwa podstawowe cele: z jednej strony są to działania mające na celu kontrolę, a z drugiej strony są to działania mające na celu utrzymywanie motywacji do pracy na wysokim poziomie. Z tego powodu są one prowadzone dwukierunkowo