Jak pracujemy?

 Proces organizacji szkoleń językowych w Advantage został zbudowany w oparciu o skuteczne elementy zarządzania projektowego w połączeniu ze świadomością, że nauka języka obcego to proces wymagający nieustannej troski o niesłabnącą motywację i starań, żeby na zajęcia nie wdarła się nuda i sztampa! Na bazie tych założeń zbudowaliśmy ramy organizacyjne, które pozwoliły na rozwinięcie szkoleń zgodnie z ideą Goal Oriented Method.

 

Najważniejszą miarą sukcesu dla nas jest osiągnięcie określonego przez naszych Klientów celu – zarówno w rozumieniu globalnym z punktu widzenia firmy, jak i celów indywidualnych każdego z naszych Kursantów. Działania organizacyjne muszą być realizowane sprawnie jak w dobrze naoliwionej zębatce.

Analiza potrzeb szkoleniowych i ustalenie celów

Analiza potrzeb prowadzona jest z wykorzystaniem wystandaryzownych narzędzi. Warto ją powtarzać cyklicznie – przed uruchomieniem nowego semestru szkolenia. Celem jest poznanie faktycznych potrzeb językowych pracowników firmy, pod kątem ich dalszego rozwoju a także biznesowego rozwoju firmy. Wyniki analizy potrzeb wraz z wynikami audytu poziomów zaawansowania pozwalają nam określić cele długofalowe oraz te do osiągnięcia w najbliższym roku. Na tym etapie ustalamy również terminy i zasady ich weryfikacji. Ważne jest dla nas, aby określone cele były realne do osiągnięcia, pokazujemy perspektywę i przekładamy nowe umiejętności na zauważalne w praktyce korzyści zawodowe. Dbamy o to, aby każda z zaangażowanych w szkolenia stron (uczestnik, HR, firma, lektor) rozumiała wzajemnie swoje oczekiwania. 

Przygotowanie kadry lektorskiej

Dobrze dobrana kadra lektorska gwarantuje sukces szkolenia. Lektorzy są dobierani indywidualnie do każdej grupy w trakcie kilkuetapowego procesu rekrutacyjnego, a ostateczna decyzja leży po stronie uczestników. W Advantage bardzo dużą wagę przywiązujemy do ciągłego doskonalenia zespołu lektorów pracujących dla Państwa – każdy lektor bierze udział w szkoleniach organizowanych w ramach Teachers Competitive Advantage (TCA). 

Opracowanie programów szkoleniowych

Każda grupa szkoleniowa pracuje w oparciu o indywidualny program nauczania stworzony na podstawie analizy potrzeb grupy oraz analizy indywidualnych możliwości kursantów. W ramach programu ustalone zostają: metody nauczania, techniki wspomagające i motywacyjne, zakres szkolenia oraz tematyka szkolenia, narzędzia pracy, czyli materiały dydaktyczne a także system kontroli postępów.

Realizacja szkolenia

Zajęcia językowe realizowane są zgodnie ze wspólnie ustalonym planem: terminy zajęć są dostosowane do możliwości uczestników i jeśli tylko jest to możliwe, są elastyczne. Elastyczność terminów daje możliwość zachowania odpowiedniej częstotliwości zajęć, co gwarantuje odpowiednie efekty. Harmonogram szkolenia określa terminy testów, przerwy w nauce itd., uwzględniając przy tym tryb pracy firmy.

Pokazanie efektu – podsumowanie działań

Zakończenie cyklu szkolenia to czas na przedstawienie uczestnikom szkolenia i firmie podsumowania oraz raportów z uzyskanych efektów. Dzięki stale prowadzonemu monitoringowi możemy wspólnie omówić szczegółowe podsumowanie. Celem jest pokazanie efektów, co udało się osiągnąć i jakie ma to przełożenie na rozwój biznesu oraz na zadowolenie uczestników zajęć. To również czas na wyciągnięcie wniosków, które umożliwią doskonalenie słabszych elementów projektu w kolejnych etapach. Realizujemy nasze projekty w duchu partnerstwa, umożliwia nam to poznanie organizacji Klienta i opracowanie rekomendacji co do kierunków rozwoju w zakresie szkoleń językowych w przyszłości. Celem podsumowania i prezentacji efektów jest również wzmacnianie motywacji uczestników szkoleń.