Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla Advantage niezwykle ważne i chcemy, aby każdy z Państwa wiedział, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 1. Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

  Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez Advantage Renata Kasperek z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Słomińskiego 7/53. Advantage chroni dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

 2. Kto ma dostęp do Państwa danych?

  Państwa dane mogą być udostępniane w ramach organizacji szkoleń językowych wykonawcom (lektorom), Klientom Advantage (kursantom). Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług.

 3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

  W przypadku przetwarzania danych osobowych każdorazowo poinformujemy, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy pojawił się obowiązek przekazania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 4. Jakie mają Państwo prawa?

  1. Prawo dostępu do danych

   W każdej chwili mają Państwo prawo zażądania informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, zapraszamy do kontaktu z Advantage: dane@advantage.edu.pl.

  2. Prawo do przenoszenia

   Gdy Advantage przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

  3. Prawo do poprawiania danych

   Mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Mogą Państwo wykonać to samodzielnie z wykorzystaniem dostępu do Advantage on-line lub za pośrednictwem pracowników biura: dane@advantage.edu.pl.

  4. Prawo do usunięcia danych

   Mają Państwo prawo w każdej chwili do usunięcia danych przetwarzanych przez Advantage, z wyjątkiem następujących sytuacji:

   • niezakończone sprawy organizacyjne (np.: nieuzupełnione opisy, projekt szkolenia/raport) związane z realizacją szkolenia;
   • nieuregulowany dług wobec Advantage niezależnie od metody płatności
   • jeśli wystawiliśmy fakturę sprzedaży zachowujemy dane w celach księgowych przez czas wymagany odrębną ustawą.
 5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres inspektorodn@advantage.edu.pl.

 6. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

  Jeśli uważają Państwo, że Advantage przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, mogą Państwo się z nami skontaktować. Maja Państwo też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!
Zespół Advantage