Jak pracujemy?

Każdy z naszych Klientów to nowa historia i nowe cele. Oczekiwania wymagające indywidualnych rozwiązań. Zawsze zaczynamy od rozmowy, chcemy zrozumieć co jest najważniejsze, poznać potrzeby i ustalić priorytety. Działamy zgodnie z najważniejszymi dla nas wartościami – wzajemnego zaufania, pozytywnych relacji i partnerstwa współpracy, która daje satysfakcję obydwu stronom. Uzgodnienie wspólnego celu i wspólnej drogi to podstawa, na której możemy śmiało budować!

Szkolenia językowe to projekty, które realizujemy z naszymi Klientami przez lata. Pracujemy wspólnie nad długofalowym rozwojem kompetencji językowych, skupiając się jednocześnie na celach pożądanych tu i teraz. Tworzymy ramy organizacyjne pewnie trzymające projekt na właściwych torach.

Organizacja krok po kroku

Nasze projekty planujemy i realizujemy w cyklach 10 lub 5-cio miesięcznych. To umożliwia nam sprawność działania oraz szybką analizę danych i możliwość wdrażania zmian, szczególnie w tak ważnych obszarach jak:

  • Postępy, czyli efekty szkolenia
  • Uczestnictwo w zajęciach
  • Zaangażowanie i zadowolenie uczestników szkolenia
  • Ewaluacja pracy Kadry lektorskiej
  • Ewaluacja planów szkoleniowych pod kątem zgodności z potrzebami firmy

Take Your Advantage – 7 kroków do celu!

01. Analiza potrzeb szkoleniowych i ustalenie celów

To czas na poznanie potrzeb firmy, oczekiwań uczestników szkolenia i ustalenie realnych do osiągnięcia celów. Analizę potrzeb powtarzamy cyklicznie, żeby nie stracić z oczu priorytetów.

02. Weryfikacja poziomu zaawansowania na starcie

Wyniki analizy potrzeb wraz z wynikami audytu poziomów zaawansowania pozwalają nam określić cele długofalowe oraz te do osiągnięcia w najbliższym czasie. To czas, kiedy ustalamy terminy i zasady weryfikacji postępów. Ważne jest dla nas, aby określone cele były realne do osiągnięcia, pokazujemy perspektywę i przekładamy nowe umiejętności na zauważalne w praktyce korzyści zawodowe. Dbamy o to, aby każda z zaangażowanych w szkolenia stron (uczestnik, HR, firma, lektor) rozumiała wzajemnie swoje oczekiwania.

03. Wybór i przygotowanie lektora lub zespołu lektorów

Nie jest sekretem, że dobrze dopasowany lektor to gwarancja sukcesu szkolenia! Teraz jest czas na wybór właściwych osób, które poprowadzą uczestników szkoleń najlepszą z dróg i sprawią, że nauka będzie przyjemnością.

04. Przygotowanie programów szkoleniowych

Mając za sobą etapy analizy, znając potrzeby i oczekiwania co do efektów końcowych tworzymy programy. Powstają one we współpracy lektorów z grupami szkoleniowych oraz w konsultacji z metodykiem koordynującym projekt. Teraz uzgodnione zostają metody nauczania zgodnie z ideą Goal Oriented Method, techniki wspomagające i motywacyjne, narzędzia pracy, czyli materiały dydaktyczne a także zakres pracy samodzielnej i system kontroli postępów

05. Działamy – realizacja zajęć

Uff.. Zapraszamy na pierwsze lekcje! Czekamy niecierpliwie na pierwsze wrażenia kursantów i lektorów! Działamy zgodnie z planem – terminy zajęć są dostosowane do możliwości uczestników i jeśli tylko jest to możliwe, są elastyczne. Elastyczność terminów daje możliwość zachowania odpowiedniej częstotliwości zajęć, co gwarantuje efekty. Harmonogram szkolenia określa terminy testów, przerwy w nauce itd., uwzględniając przy tym tryb pracy firmy.

06. Ewaluacja

W ustalonych wspólnie odstępach czasowych sprawdzamy jakość naszej pracy, czy wszystkie elementy procesu działają zgodnie z planem: monitorujemy pracę lektorów, aktywność i zaangażowanie uczestników szkolenia, zadowolenie z prowadzonych zajęć, ich tematyki, tempa pracy, sprawdzamy postępy. Jeśli coś nie działa, zdiagnozujemy problem proponujemy rozwiązania. Jesteśmy w kontakcie, w porozumieniu wprowadzamy zmiany i znów sprawdzamy. Proces ewaluacji jest powtarzalny i nieustanny.

07. Wakacje! Podsumowanie cyklu!

Najprzyjemniejszy czas roku – możemy wspólnie świętować osiągnięte cele! To czas na podsumowanie efektów, wyciągnięcie wniosków. I co dalej! Planujemy kolejne cele i pracujemy dalej. O właściwy rozwój kompetencji językowych warto dbać cały czas. To ciągła praca – ale jaka przyjemna! Zapraszamy!