Goal Oriented Method

Goal Oriented Method – metoda zorientowana na cel, to indywidualne podejście oraz koncentracja na najważniejszych dla uczestnika obszarach z uwzględnieniem czynników takich jak emocje, jakość relacji w procesie dydaktycznym oraz wiedza o uczeniu się.

advantage-2020-08-fotografi-biznesowa-balvia_017

Renata Kasperek, Dyrektor Advantage:

Ponad 10 lat temu, kiedy podejmowałam decyzję o stworzeniu Advantage, wiedziałam, że to nie będzie tradycyjna szkoła językowa. Nasze doświadczenia zawodowe były skupione na pracy z osobami dorosłymi. W tym obszarze chcieliśmy rozwijać skrzydła. Rozumieliśmy, że nasi Klienci szkołę i szkolne doświadczenia mają dawno za sobą. Chcą się uczyć, ale na swoich warunkach i w miarę swoich możliwości. To była nasza motywacja i stąd narodziła się idea nauczania zorientowanego na cel. Słuchaliśmy i nadal słuchamy potrzeb naszych Klientów, wspólnie szukamy źródeł motywacji do nauki i działania – tak powstała Goal Oriented Method.

advantage-2020-08-fotografi-biznesowa-balvia_009

Małgorzata Ignasiak, Dyrektor Metodyczny Advantage:

Zebraliśmy nasze doświadczenia na polu edukacji dorosłych, wsparliśmy je wiedzą teoretyczną z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania języków obcych a także biznesowym know-how. Głównym założeniem podejścia Goal Oriented Method jest świadomość, że pracujemy ze specjalistami w swoich obszarach, że jesteśmy im potrzebni do realizacji konkretnego celu. Skupiamy się na doskonaleniu narzędzia komunikacji jakim jest język obcy, ma działać sprawnie, zgodnie z intencją użytkownika i potrzebami określonymi przez biznes. Język obcy ma być pomocny, a nie utrudniać działania i dodatkowo wywoływać stres. To po prostu narzędzie komunikacji – nie da się nauczyć go raz na zawsze, praktyka czyni mistrza a jedyna magia w procesie to motywacja.

advantage-2020-08-fotografi-biznesowa-balvia_015

Irmina Mędrzycka, Dyrektor Organizacji szkoleń:

Doświadczenia współpracy z naszymi Klientami skłoniły nas do nowego spojrzenia na metodologię nauczania. Zrozumieliśmy (i dalej trwamy przy tym założeniu), że firma to nie szkoła a kursy typu in-company nie są regularnymi zajęciami akademickimi. Tutaj najważniejsze jest osiągnięcie celu przy jednoczesnej analizie dodatkowych dwóch czynników: czasu i kosztów inwestycji.

Skupiamy się na prostych rozwiązaniach:

Motywacja to magia – nieuchronność konieczności używania języka obcego to najlepsza forma zachęty do nauki. We wszystkich pozostałych przypadkach najlepszym motywatorem są jasno określone cele, możliwe do realizacji w krótkim czasie.

Praktyka czyni mistrza – szkolenia językowe powinny skupiać się na praktycznych umiejętnościach. Programy nauczania tworzymy w porozumienia z biznesem. Wbrew powszechnym przekonaniom nie każdy potrzebuje biegłej znajomości języka do wykonywania zawodowych obowiązków. Oznacza to, że nie każdy musi znać i używać całej gramatyki i wszystkich słówek, a nawet może popełniać błędy w komunikacji, a mimo to ocenimy jego kompetencje jako wystarczające do swobodnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Sekret systematyczności – częsty kontakt z językiem w mikrodawkach i przyjemnej formie, ciekawe tematy, łatwe, mobilne narzędzia do nauki to postępy osiągane w niezauważalny, prosty sposób.

Siła pozytywnych emocji – nuda i sztampowe zajęcia to pierwszy zabójca motywacji do nauki. Bez emocji nie ma uczenia się. Co do zasady szukamy pozytywnych emocji, które są efektywniejsze w procesie nauki, ale czasem odrobina stresu może również pozytywnie mobilizować. W pozytywnej atmosferze w Advantage dzieje się kontrola postępów i poprawianie błędów. Uczestnik szkolenia potrzebuje informacji zwrotnej i powinien ją otrzymywać na bieżąco. Najszybsze efekty daje nauka na błędach i skuteczna ich eliminacja. Informacja zwrotna zawsze jest przekazywana konstruktywnie i w sposób motywujący do dalszej pracy. Mądrze skonstruowane testy kontrolne są ważną częścią procesu szkoleniowego.

Nic nie jest dane raz na zawsze – warto o tym pamiętać i weryfikować potrzeby szkoleniowe cyklicznie. Nie zawsze odpowiedzią są tradycyjne, regularne lekcje. Warto rozważyć inne możliwości kontaktu z językiem i rozwoju w tym zakresie. Projekty szkoleniowe powinny zmieniać się wraz ze zmianą w biznesie, podążać za pracownikiem i jego potrzebami.

W Advantage wiemy, że firma to nie szkola i potrafimy odpowiednio ustawić priorytety.