Ludzie

To ludzie tworzą firmę

To my tworzymy Advantage

Najlepszy lektor, czyli jaki?

Najlepszy lektor to ten, który spełnia oczekiwania, o którym myślisz ciepło, dla którego będziesz starać się znaleźć zawsze czas. To ten, który zmotywuje Cię pracy, zaciekawi, odczyta Twoje potrzeby i będzie potrafił je zrealizować. Nie ma uniwersalnej zasady i prostej odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób wybrać najlepszego lektora. Najważniejsza jest indywidualizacja i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji o wyborze osoby, z którą będziemy widywać się minimum raz w tygodniu. Chemia jest konieczna po obydwu stronach, zajęcia językowe są oparte na pozytywnych relacjach specjalistów w swoich dziedzinach, wzajemnej akceptacji i chęci do rozmowy – przecież język obcy to narzędzie komunikacji ☺️

Zespół lektorów Advantage tworzą ludzie otwarci na wyzwania dydaktyczne typowe dla pracy z wymagającymi Klientami.

Szczególną wagę przywiązujemy do procesu rekrutacji lektorów. W trakcie kilku etapów staramy się jak najdokładniej zweryfikować:

  • Czy osobowość lektora pozwoli mu na łatwą adaptację w środowisku zajęć typu in-corporate?
  • Czy wiedza pozwoli mu na pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnej dydaktyki?
  • Czy umiejętności pozwolą mu na prowadzenie zajęć na odpowiednim poziomie (język) i w odpowiedniej formie (techniki dydaktyczne)?

W Advantage zatrudniamy absolwentów kierunków filologicznych oraz wybijających się studentów ostatnich lat filologii. Wśród Native Speakerów wybieramy osoby z przygotowaniem metodycznym i talentem do prowadzenia zajęć.

Zespół lektorów Advantage systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w konferencjach i warsztatach metodycznych zewnętrznych, a także wewnętrznych organizowanych w ramach Teachers Competitive Advantage (TCA).