Dydaktyka dla biznesu

Najważniejszą miarą sukcesu w pracy z naszymi Klientami jest efekt. Zawsze zaczynamy od sformułowania oczekiwanych rezultatów a podsumowujemy cykliczne działania wspólną oceną, czy pożądane zmiany w kompetencjach językowych szkolonych osób rzeczywiście zaszły.

Nasza współpraca z Klientem przebiega zgodnie z procesem:

Główną przewagą organizacji zajęć w sposób, który proponujemy naszym Klientom jest pełna indywidualizacja.

Projekt bez tytułu (2)

Dokładna analiza potrzeb pozwala nam zrozumień zarówno oczekiwania firmy, która sponsoruje szkolenie a także indywidualne oczekiwania uczestników zajęć. Zrozumienie kontekstu pozwala nam godzić interesy i działać efektywnie w pozytywnej atmosferze, która również pozytywnie wpływa na efekty nauki.

Projekt bez tytułu (11)

Ustalamy cel szkolenia oraz czas na realizację, planujemy działania, wybieramy lektora lub zespół lektorów, powstają programy szkoleń zazwyczaj w kontekście realizacji celu krótkofalowego jak i program długoterminowej pracy nad rozwojem kompetencji językowych pracowników firmy. A my – zespół Advantage – nieustannie czuwamy, kontrolujemy, przekazujemy informacje zwrotne – zmieniamy, rozwiązujemy problemy, podążamy za Uczestnikiem i zmieniającymi się potrzebami biznesu.

Projekt bez tytułu (7)

Plan organizacji nauki tworzony jest w taki sposób, aby być jak najbliżej rzeczywistych potrzeb uczestnika – uwzględniamy przede wszystkim cel i czas na realizację, a także wygodę, dogodne godziny i lokalizację. Wszystko w celu maksymalizacji efektów nauki. Proponujemy rozważenie różnych opcji:

  • Regularne spotkania z lektorem w uzgodnionych interwałach czasowych, np.: 1 lub 2 razy w tygodniu organizowane stacjonarnie lub online.
  • Zajęcia intensywne skumulowane w czasie np.: 5 dni nauki po 6 godzin dziennie organizowane w uzgodnionym miejscu.
  • Program zajęć intensywnych uzupełniony o follow up w postaci cyklicznych spotkań z lektorem, których celem jest utrwalenie efektów nauki.
  • Zajęcia intensywne wyjazdowe polecane szczególnie osobom, które potrzebują 100% oderwania od codziennych obowiązków.