Propozycje szkoleń językowych

Advantage prowadzi szkolenia językowe w zakresie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, polskiego i wielu innych.

W ramach tych kursów proponujemy Państwu 7 modułów szkoleniowych. Poniżej przedstawiamy ich ramowe założenia. Każdy z modułów jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych.

  1. MODUŁ JĘZYKA OGÓLNEGO

Główny cel: opanowanie języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną i skuteczną komunikację z uwzględnieniem wszystkich kompetencji ogólnych: mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie.

Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

  1. MODUŁ JĘZYKA OGÓLNEGO Z  ELEMENTAMI BIZNESU

  2. MODUŁ JĘZYKA BIZNESOWEGO

  3. MODUŁ SPECJALISTYCZNY

  4. MODUŁ KONWERSACYJNY

  5. MODUŁ INTENSYWNY

  6. MODUŁ WYJAZDOWY

Każda, wybrana przez Państwa wersja może zostać uzupełniona o dodatkowe konsultacje językowe.